7 PLEASURES

★★★★★★

Nøgendansen gennemgår i disse år en sand fornyelse, der når langt ud over den 70er-agtige frigjorthed, der i årevis knyttede sig til det nøgne udtryk. Granhøj Dans har i de senere år beskæftiget sig med den rituelle dans med fokus på gruppen versus individet. Og med 7 PLEASURES i Dansehallerme udforsker Mette Ingvartsen den menneskelige seksualitet med 12 menneskekroppe, der fungerer som et organisk hele.

Forestillingen starter med af 7 kvinder og 5 mænd rejser fra publikumsrækkerne og tager tøjet af. Vi kommer dermed i nærkontakt med nøgenheden allerede fra start, men Mette Ingvartsen punkterer overraskende eventuelle forventninger om erotik ved at lade disse mennesker danne en kødbunke, der minder om en stabel døde kroppe fra en KZ-lejr. Således renset for seksualitet kan forestillingen for alvor tage sin begyndelse.

Som en flydende masse bevæger kroppene sig ind på scenen hen over sofaen og afsøger rummets øvrige genstande som snegle med følehorn. Som en afspejlning af enhver moderne udviklingsteori lærer også disse kroppe at stå og gå, og – da en heftig trommerytme sætter ind – at danse. Lemmerne dingler i alle retning, når de hengiver sig til euforien og af dansen opstår tilsyneladende lysten til at udforske de andres kroppe. På tværs af køn og alder udveksles berøringer med dyrisk uskyld. Og da musikken standser og kroppene synker sammen, får berøringerne en diskret sensuel karakter.

En håndfuld af kroppene iføres dog snart dystre militante kostumer – i starten muligvis som del af den erotiske leg, men snart også ledsaget af diverse former for magtdemonstration, der synes at følge med uniformer. Dette er ikke kun en flirten med s/m leg, men også en påmindelse om, at det er folk med tøj på, der skaber reglerne for de afklædte. Den organiske samlede masse er blevet delt og de løsrevne kroppe står nu og kigger rådvilde ud mod publikum.

7 PLEASURES er en umådelig modig satsning – også fra dansernes side – men en satsning, der lykkes i overvældende grad. Fordi Mette Ingvartsen konstant formår at udvikle dansen i nye overraskende retninger og fordi samtlige medvirkende et gået til opgaven med en tilsyneladende grænseløs lidenskab og en total uforfængelighed. 7 PLEASURES placerer sig da også øjeblikkeligt blandt sæsonens vigtigste dansebegivenheder.