Månedens antologi:

DIGTEREN MORTI VIZKI

★★★★★☆

Forfatteren Morti VIzki blev kun 41 år, men nåede i sit korte liv at sætte sig spor og ikke kun i sneen. Det mærker man tydeligt i antologien DIGTEREN MORTI VIZKI, en usædvanlig smuk bog på 228 sider og nænsomt redigeret af Kamilla Löfström og Birgitte Hesselaa.

Titlen kunne måske få nogen til at tro, at bogen kun handlede om Morti Vizkis digte, men den bør i stedet ses som et udtryk for, at Morti Vizki var og blev digter – uanset hvad han skrev. Bogen er da også inddelt i to underafsnit, der noget upoetisk kaldes "På tværs af genrer I og II", hvoraf første del er helliget digtene, mens anden del omhandler dramatikken og prosaen. Desuden følger en oversigt over Vizkis værker, en ordbog med nøgleord fra hans værker samt en række digte tilegnet Morti Vizki.

Listen over skribenter omfatter både mennesker, der har kendt ham godt og mindre kort, og indlægene svinger da også fra de skarpt analytiske til de dybt personlige, der mere omhandler mennesket Vizki end værkerne. Men det viser sig netop at være en styrke ved DIGTEREN MORTI VIZKI, for Morti Vizkis værker forekommer i den grad at være en forlænget del af ham selv. Måske derfor bliver han også uhyre nærværende, når man læser DIGTEREN MORTI VIZKI.

Men ligesom Vizki selv kunne virke sky, er der også noget tilbageholdt, sart og indforstået over DIGTEREN MORTI VIZKI på trods af, at bogen i forordet henvender sig til læseren eller "forfatterens tvillingebror i ånden". Det forudsætter et vis kendskab til Morti Vizkis forfatterskab at vide, om man virkelig er hans tvillingebror i ånden, men DIGTEREN MORTI VIZKI rummer heldigvis så mange fine og kloge betragtninger, at man sagtens kan få stort udbytte af bogen uden. Fremfor alt gennemstrømmes DIGTEREN MORTI VIZKI af en kærlighed til Morti Vizki, der ikke synes at begrænse sig hans forfatterskab.