KÆRLIGHEDSLANDET

★★★★★☆

af Sonja Vesterholt

i samarbejde med Britta Sørensen

Forlaget Gyldendal


Eksilet har spillet en stor rolle i flere forfatters liv. Enten udstødes de, eller også må de flygte fra deres hjemland i håbet om at finde mere tålelige levevilkår eller for at få næret deres frihedstrang. En lidt mindre dramatisk flugtvej kan være et kærlighedsmøde mellem to mennesker fra to forskellige kulturer. I den rørende og morsomme erindringsbog KÆRLIGHEDSLANDET beskriver forfatteren og filminstruktøren Sonja Vesterholt et sådant møde med den belæste og charmerende dansker Ole. De forelsker sig, og hun kommer efterfølgende til Danmark som 25-årig fra det daværende Sovjetunionen. Med sig i bagagen bærer Sonja allerede på en tragisk livshistorie, der er de færreste forundt. Således har hun forinden været gift, mistet en søn og arbejdet på et bibliotek.  

Erindringsstof kan sommetider være gribende læsning, men når det levede liv omsættes til skriftsprog, risikerer det at blive til en retoucheret og forskønnet udgave af virkeligheden.

I KÆRLIGHEDSLANDET forholder det sig helt omvendt. Sonja Vesterholt fortæller om sit nye liv i Danmark på en fuldstændig nøgtern og ukunstlet facon. Således oplyses vi om banale hverdagsepisoder som jagten på en lejlighed og brun sovs. Skildringerne er humoristiske og sprællevende, og i flere passager fornemmer man let, hvordan oplevelserne kan omsættes til scener i en film. Samtidig udfoldes tankevækkende betragtninger om dansk mentalitet og sovjetiske samfundsforhold. 

KÆRLIGHEDSLANDET kan bedst betegnes som et klogt og kærligt dobbeltportræt af henholdsvis det tidligere Sovjetunionen og Danmark. Sonja Vesterholt beskriver endda sit liv som en dobbelt trappestige med udsigt til både Danmark og Sovjetunionen. Den svenske filminstruktør Ingmar Bergman har argumenteret for, at erindringer ikke bør fremstilles i kronologik rækkefølge. Det fortællegreb efterlever Sonja Vesterholt til fulde via de pludselige tidsspring og sceneskift. Fra det ene øjeblik til det andet befinder læseren sig i et idyllisk forstadsmiljø og i det næste på et sovjetisk bibliotek, hvor bøger skimmes for samfundskritisk indhold.

I KÆRLIGHEDSLANDET er der en velfungerende vekselvirkning mellem det storpolitiske og den jordnære dagligdag. Som læser er man hele tiden i gode hænder, da den dokumentariske fortællestil udelader unødvendige kæpheste og sentimentale anekdoter. Sonja Vesterholts usædvanlige livshistorie kan vække medfølelse og udvide horisonten hos læseren både i forståelsen af det menneskelige individ og af samfundet i al almindelighed. En meget anbefalelsesværdig bog.

(Gæsteanmelder: Niels Roe)