TESTAMENTET

★★★☆☆☆

Danske dokumentarfilm oplever i disse år øget opmærksomhed – måske for meget i forhold til den svingende kvalitet. For ofte oplever man, at ideen er bedre end udførelsen, og sådan er det også med TESTAMENTET. Det er bestemt ikke nogen dårlig film, den kunne blot have været endnu bedre.

TESTAMENTET tager sit udgangspunkt i instruktøren Christian Sønderby Jepsens egen historie. En ung mand med stor gæld og i splid med sin dominerende far og narkoman-bror, men med udsigt til en millionarv, da hans morfar dør. Men udsigten til arven øger kun familieproblemerne, og da arveandelen pludselig antastes, spidser situationen yderligere til.

Filmen har sin styrke i skildringen af hovedpersonens nærmeste relationer, hvorimod morfaderens tyske familie skildres overfladisk. Vi får aldrig i tilstrækkelig grad gjort rede for deres synspunkter med hensyn til testamentet, og det er
filmens største svaghed. De juridiske dilemmaer får vi kun en fornemmelse af ud fra de brudstykker af testamentet vi hører og det er ikke tilstrækkeligt til, at vi forstår problemerne til bunds.

Men det er svært ikke at blive berørt af denne unge mand i krise, for selv når han opfører sig grisk og egoistisk, forstår
man hans desperation. Der er sikkert mange, der kan nikke genkende til de familiemæssige frustrationer i forbindelse med de arveforhold, som sættes på spidsen i denne film, hvor den klassemæssige deling i sagens natur fremstår stor.

Men vi hepper på den lille fattige og lettere kaotiske mand, der er oppe imod systemet og sin rige tyske familie. For TESTAMENTET opleves ikke bare som et grelt familieportræt, men også som en David-Goliath historie med social brod. Og det perspektiv løfter den heldigvis ud over det private.