ANTIGONE 2030

★★★★☆☆

Sofokles’ 2500 år gamle tragedie ANTIGONE er efterhånden mest kendt via Yorgos Tzavellas ødsle filmversion fra 1961 med Irene Papas i sin første glansrolle. Men det råder Teatergrad nu bod på ved at lave dramatikeren Andrew Garfield giver et moderne bud på historien, der nu udspiller sig i en nær fremtid – nærmere bestemt i 2030.

Sofokles stykke tager sin begyndelse efter at Kong Ødipus’ sønner har slået hinanden ihjel, og Kong Kreon har befalet, at kun den ene må få en ærefuld begravelse, mens den andens lig skal overlades til ådselsæderne. Den beslutning nægter Ødipus’ datter, ANTIGONE at adlyde, og Kong Kreon sørger derfor for, at hun kommer på anklagebænken.

I 2030-udgaven er Kong Kreon forvandlet til justitsminister (gestaltet med autoritet af Ulver Skuli Abildgaard, og ANTIGONE (Lucia Vinde Dirchsen) er en passioneret miljøaktivist, der ligesom i originalen går imod kongens ordre. For det er ikke længere et spørgsmål om at redde jordens ressourcer, men en kamp for at overleve – uanset omkostningerne.

Lucia Vinde Dirchsen, som mange vil genkende fra "Badehotellet", gør et betydeligt indtryk som ANTIGONE, fanatisk klimaterrorist eller heroisk martyr? Dommen er op til publikum. Rolf Hansen illuderer både som Antigones søster og kommende mand, og tilsammen får denne skuespillertrio gjort ANTIGONEs historie nærværende i Pelle Nordhøj Kann afklarede iscenesættelse.

Men da vi forlader Retten i Frederiksberg, hvor forestillingen i vanlig Teatergrad-stil synes forbilledligt integreret, så er vi alligevel ikke helt færdige. For vi skal også afgive vores stemme i en lang række andre nøje udvalgte sager. Har vores holdninger ændret sig efter selv at have siddet som magtfulde jurymedlemmer?

Man bliver i al fald bevidst om det personlige ansvar – ikke blot som jurymedlem men også som frontløberen, der bevidst sætter sine egne paragraffer over lovens.

(Michael Søby)