FEM KVINDER

af

Lena Krogh Bertram, Birte Kont, FrK. Marthedal, Majbrit Hjelmsbo og Bodil Weyde

Forlaget Ravnerock

★★★★☆☆

Fem kvinder. Fem digtere. Fem stemmer. Denne anafor sammenfatter fint antologien FEM KVINDER, der samler en række digte af fem kvindelige forfattere. Antologien stikker i mange retninger. Lige fra sanselige kærlighedsdigte til erindringsglimt fra krig. Der er både korte og lange digte. De fleste af dem følger ikke et fastlagt rimmønster, men udmærker sig ved deres koncise og enkle sprog. Billedsprog præger også flere af digtene.

Samlingens første digte kommer fra Lena Krogh Bertram, der har naturen som hovedmotiv. I digtet ”Omkuld” kædes natur og død sammen og i ”Sammenstød” er erotikkens væsen på spil. En smuk verslinje lyder: ”vi spandt kærlighedens store gribenet”. I Birte Konts ikke tidligere publicerede digte fremmanes levende og stemningsfulde scener fra anden verdenskrig. I digtet ”Min onkel S skrev dagbog under krigen” skildres livet som jøde og flygtning på inciterende vis.

Videre i antologien møder læseren digte af den yngste af stemmerne FrK. Marthedal. I digtet ”Verdenskrig” blandes det fabelagtige med det hverdagsagtige i beskrivelsen af en dragefisk. En tydelig sans for rytmik kendetegner hendes digte. Det samme gør sig gældende i Majbrit Hjelmsbos digte. Eksempelvis i digtet ”Under overfladen” indfanges naturens skønhed i smukke sansemættede sentenser.

Slutteligt kredser Bodil Weyde om naturmotivet i det filosofiske digt ”Tilstedeværelse i haven”, der er en slags ode til det jordiske liv.

De fem kvinder der sammen udgør digtantologien FEM KVINDER, giver et indblik den vildtvoksende fauna som dansk poesi vitterlig er. Her er alt fra fint krystalliserede naturdigte til pirrende erotisk poesi. Sproget er gennemgående klart og uden for meget staffage. Digtene er præget af både storladne og stilfærdige stemninger.

(Gæsteanmelder: Niels Roe)