SKYLDIG I DRAB

★★★★☆☆

af Thomas Thurah

Forlaget Gyldendal

Drab er den ultimative forbrydelse. Ikke kun målt på straflængden, men ligeledes opvejet i det menneskelige tab et drab efterlader hos de pårørende.

Trods drabets afskyelige karakter er mange almindelige mennesker optaget af drab. Næppe fordi de nærer et ønske om at udføre et drab, men nærmere fordi motiverne bag et drab fascinerer dem. Kast bare et blik på sendefladen i tv eller filmudbuddet i biografen. Her vrimler det med drab.

Men hvem begår drab, og hvad tænker drabsmanden, når vedkommende får sin straf? Hvad sker der, når den dømte skal afsone sin straf, og hvilke overvejelser går igennem hovedet på drabsmanden, når vedkommende er indespærret?

Den type spørgsmål trænger sig på i den danske forfatter og journalist Thomas Thurahs bog SKYLDIG I DRAB. I bogen har Thurah fået lov til at komme ind bag Herstedvesters mure og pigtråd og helt ind i fængselscellerne hos 12 drabsdømte.

SKYLDIG I DRAB er er på mange måder en fængslende bog. Det er også en utraditionel interviewbog grundet dets emne. Alle de medvirkende bortset fra en enkelt er anonymiseret. De optræder med kønsneutrale navne, og er alle indsatte i Herstedvester fængsel med lange straffe og frygtelige forbrydelser på samvittigheden.

Bogen kredser om en række eksistentielle emner som straf, skyld og tilgivelse. Gennem hele bogen bruges der mange interviewudtalelser, der kredser om alt fra jordnære følelser til mere vidtløftige filosofiske overvejelser.

Bogens citater er ikke orkestreret i kronologisk rækkefølge, men doseret med stor overbevisning, når Thurah finder dem relevante i forhold til bogens kapitler. Resultatet bliver, at personen udviskes og synspunkterne forstærkes.

Samtidig kommer Thurah med egne kloge betragtninger, der ikke tjener som et moraliserende forsvarsskrift eller en indigneret prædiken for det ene eller andet, men nærmere vækker undren og eftertanke hos læseren. SKYLDIG I DRAB er en bog, der ikke søger entydige svar, men nærmere ønsker at gøre et både svært, spændende og forhadt emne flertydigt.

Ensomhed er et ord, der går igen i bogen. Således fortæller en af de interviewede Noa, at han har grædt mange aftener. Flere af de medvirkende giver også udtryk for, at de har haft selvmordstanker. En yngre mand, Gerd, kan næsten ikke fatte, at han skal sidde inde i 16 år. Et andet ord der går igen er ensformighed. En af de indsatte bruger tiden med terningkast. Dagene ligner hinanden i fængslet, og dette fører til uvished i forhold til afsoningens længde.

Et stærkt afsnit beretter om ankomsten til fængslet efter at have siddet i arresten. Thurah kalder det rammende for indvielsen. Senere får læseren at vide, at de indsatte befinder sig en tilstand af chok og krise. Han eller hun finder tilbage til et ”reptilstadie”. Eller mere præcist en forsvarsposition. I bogen er det dog tydeligt, at de interviewede har sænket paraderne og lader Thurah komme helt ind i deres indre følelsesliv.

De mange citater i bogen er tankevækkende, men af gode grunde savner man et mere klart billede af, hvem de interviewede er. Både ophav og forbrydelse bliver kun berørt sparsomt. Ingen tvivl om Thurah har udført et enormt forarbejde inden bogens tilblivelse. Dertil kan Thurahs skønlitterære baggrund fornemmes via det velskrevne sprog og den originale opbygning. SKYLDIG I DRAB er en urovækkende rejse ind i sindets irgange og kringelkroge.

(Gæsteanmelder: Niels Roe)