TRYG I EN TERRORTID

★★★★★☆

af

Anja Dalgaard-Nielsen

&

Lotte Lund

Forlaget Lindhardt og Ringhof

Terror kommer fra latin og betyder rædsel og frygt. Det er netop denne følelse, som terrorister ønsker at sprede i fredelige og velfungerende samfund. Senest så vi, hvordan et velkoordineret terrorangreb spredte død og ødelæggelse på Sri Lanka. Verden over udtrykte statsledere deres foragt og fordømmelse. Den slags tilkendegivelser kommer med jævne mellemrum, fordi terrorisme er ikke længere en spektakulær og sjælden engangsforestilling. Tværtimod er terrorisme blev en permanent undtagelsestilstand.

Den anerkendte terrorforsker Anja Dalgaard-Nielsen og den prisvindende journalist Lotte Lund har sat sig for at undersøge, hvilke historiske rødder terrorismen har, og hvad der får overvejende mænd til at vie eller i værste fald tage deres liv i, hvad de anser for en højere sags tjeneste. Dette og mere står at læse i deres velresearchede bog TRYG I EN TERRORTID.

Groft sagt kan bogen opdeles i to hoveddele. Den første del beskæftiger sig med skelsættende historiske begivenheder. Denne del er konkret og faktabaseret. Den anden del stiller skarpt på de konsekvenser terroren medfører, og de mekanismer der er medvirkende til, at nogle drages af radikale politiske og religiøse bevægelser. Denne del er abstrakt og reflekterende.

I indledningen præsenterer Dalgaard-Nielsen og Lund deres hensigt med bogen. Kort sagt ønsker de, at læseren opnår baggrundsviden, så denne kan diskutere og handle ud fra et oplyst grundlag. Det er indlysende en rosværdig hensigt, som de to forfattere utvivlsomt opfylder.

De færreste vil kunne redegøre for de fire bølger af terrorisme, så denne opgave påtager forfatterne sig i første del. Bølgerne er som følger: anarkistisk, anti-kolonialistisk, venstreekstremistisk og militant islamistisk.

Dalgaard-Nielsen og Lund forklarer grundigt de forskellige begivenheder frem til den sidste bølge, som de fleste bør have hørt om. Denne bølge har sit udgangspunkt i den iranske revolution i 1979 og når sit højdepunkt med det ikoniske terrorangreb mod World Trade Center d. 11. september 2001. Al-Qaeda stod som bekendt bag angrebet. Senere opstår Islamisk Stat i kølvandet på borgerkrigen i Syrien, hvis barbariske handlinger har præget nyhedsfladen de seneste år.

En væsentlig del af bogen fokuserer på de psykologiske mekanismer, der tiltrækker terrorister til at foretage demokratiundergravende handlinger.

De to forfattere kommer ind på, hvad tiltrækningskraften består i og understreger, at mange mænd er draget ved tanken om et forestillet globalt fælleskab. Social påvirkning og gruppedynamikker er ligeledes styrende faktorer.

Her til lands er der flere eksempler på dette. Mest kendt er nok Omar el-Hussein, der skød mod Krudttønden og den jødiske synagoge i februar 2015. Angrebet kostede to uskyldige mennesker livet.

Forfatterne henviser desuden til den såkaldte Glasvej-sag og i nyere tid Kundby-pigen, der planlagde at angribe den jødiske skole. De danske hændelser bekræftet blot, at terrorisme ikke er et skræmmende og fjernt fænomen, men noget der gror i vores egen baghave.

Dalgaard-Nielsen og Lund har med TRYG I EN TERRORTID sørget for at danske læsere har fået en gedigen og gennemarbejdet bog om terrorismens (u)væsen.

(Gæsteanmelder: Niels Roe)