SORG – I BØRNEHØJDE

★★★★☆☆

Teatergrad har i flere år haft førertrøjen på, når det gjalt forestillinger, der udnyttede det evigt foranderlige byrum.

Denne dag gæstede Teatergrad-skuespillerne Ene Øster Bendtsen og Karen Duelund Guastavino 6D i Skolen på Duevej, Frederiksberg. Sammen opførte de en lille forestilling på kun 50 minutter for et vakst ungt publikum, der ikke blot virkede lydhør, men også tog aktiv del i forestillingen.

Titlen viste sig at holde stik. Iscenesætter Sandra Yi Sencindiver, der synes at blive bedre og bedre for hver forestilling, formår at præsentere et svært emne, så det engagerer hele klassen. Med udgangspunkt i Julie Glargaards tekst om pigen Charly, hvis bror Lukas er blevet dræbt ved et biluheld, får hun vakt tilskuernes medfølelse. Og i musikalsk forstand bliver vi Charlys bankende hjerte.

Eleverne får på bevægende vis også lejlighed til at formulere deres egne opfattelser af sorg, og skriver gode råd om, hvordan man kan hjælpe den sørgende pige. Til sidst deltager de i den fest for Lukas, som han aldrig fik.

Det er i selve mødet med publikum, at forestillingen har sin største kvalitet, og det bliver en smuk pointe, at den elev, der er bedst til at passe på ting, får overdraget de gode råd. I tilfælde af, at een fra klassen en dag skulle blive ramt af sorg.

Man forlader således skolen ganske overbevist om, at netop eleverne fra 6D vil kunne trøste en hvilken som helst Charly.

(Michael Søby)