GODSPELL

★★☆☆☆☆

Malmø Opera er i færd med at få ny chef, og GODSPELL hører blandt de sidste forestillinger under den gamle ledelse. Rent repertoiremæssigt et spændende valg, fordi GODSPELL ikke har været spillet så ofte, siden den vakte opsigt på Broadway for godt et halvt århundrede siden.

Tiden har desværre været temmelig brutal ved værket og iscenesætteren har valgt at indlede med en sært uforløst scene, der udspiller sig i en kælder umiddelbart før et strømsvigt. Hvorfor bliver desværre aldrig tydelig. En række tekstbeskeder blæst op på den defuse scenografi -og tilsyneladende forfattet af alverdens små og store ånder – gør kun forvirringen total.

Så dukker Jesus og hans entourage op. Håret er stadig langt, men bonertheden stor, når man tænker på, hvilken frigjorthed musicalen har rod i. Der synges nydeligt og intet kan støde i denne flinke udgave, der synes tilfreds med at minde os om kristne værdier.

De dygtige mennesker på Malmø Opera sætter sjældent en fod forkert, men her lander resultatet et usikkert sted mellem teateranakronisme og skolekoncert. Grimt ser det ud i et rodet scenebillede og alt for få af sangene fænger for alvor trods et dynamisk ungt orkester. "Dag for dag" er en af undtagelserne ligesom et par af de komiske gengivelser af Jesu’ lignelser fungerer fint. Men det er for lidt.

Det skal blive spændende at se, om den nye ledelse formår at bryde med den campede og kitschede stil, der har præget en del af musical-opsætningerne i de senere år og i stedet præsenterer værker, hvor den høje musikalske standard, der kendetegner Malmø Opera, kan gå hånd i hånd med mere sofistikerede visuelle udtryk.

Billedskabende værker som "Carousel", "Follies", "Gypsy, "Mame", "No, No, Nanette" og "The Mystery of Edwin Drood" har allerede bevist deres levedygtighed andre steder, så det er på høje tid, at vi også i Norden får glæde af disse værker. Her har Malmø Opera en væsentlig opgave, som også kan komme et dansk publikum til gode.