DEN UNGE KARL MARX

★★★★☆☆

Siden "Der Untergang" har vi fået mange uhyre velproducerede tyske film til landet, og DEN UNGE KARL MARX er en af dem. Fælles for dem er præcise tidsbilleder med fine detaljer i såvel dekorationer som kostumer, og oftest med en politisk markant mand i centrum.

Men æstetisk ligner de næsten hinanden for meget, og det bliver netop problemet med DEN UNGE KARL MARX. Filmen er et både sobert og velspillet værk, og slet ikke uintelligent formidlet. Men blot så konservativ i sit billedsprog, at man føler sig overbevist om, at Karl Marx ville ha’ hadet den.

Instruktøren Raoul Peck synes dog at værdsætte de grundtanker, der lå den grund for den politiske revolution, som Marx var med til at starte. Men som det fastslås til sidst, så blev hans hovedværk "Das Kapital" aldrig færdig, fordi verden var og er i bevægelse.

Den verden, der var dengang, er således ikke mere, men man får faktisk lyst til at genlæse nogle af Karl Marx’ tidlige skrifter, for de mange citater fra hans skriverier synes at have forbløffende klangbund stadigvæk

Flittige August Diehl giver et nobelt bud på titelrollen, mens Stefan Konarske illuderer Engels og den allesteds nærværende Olivier Gourmet ("Gensynet") portrætterer Pierre Proudhon.

Lidt mere vildskab havde klædt DEN UNGE KARL MARX – både manden og filmen!