HVAD MED TEATERHISTORIEN?

Redigeret af Erik Hvidt og Per Lykke

Forlaget Multivers

★★★★★☆

Teatret er en mangeartet størrelse. Alt fra moderne og eksperimenterende forestillinger til klassikere af Shakespeare og Molière opsættes i en lind strøm på de danske teaterscener. Af den grund er det selvsagt en vanskelig eller nærmere umulig opgave at indkredse, hvad der kendetegner teatret. I den dugfriske antologi HVAD MED TEATERHISTORIEN? gøres alligevel et ihærdigt og hæderligt forsøg. Således diskuterer og fremstiller 15 personer med vidt forskellige baggrunde deres forhold til og deres arbejde med teatret. Samlet set indeholder antologien alt fra sprænglærde artikler til spændende interviews. 

I en af de indledende artikler spørger teaterforsker og dramaturg Bent Holm en smule drilsk, om der overhovedet findes en teaterhistorie og konkluderer lakonisk, at det gør der ikke, da ordet slet ikke optræder i Gyldendals Teaterleksikon. Dette udsagn bliver dog grundigt manet i jorden, når man har gennemlæst HVAD MED TEATERHISTORIEN? Helhedsindtrykket er nemlig en kunstart, der ikke lader sig reducere til en snæver definition men nærmere bør anskues som et vildtvoksende og vidtforgrenet fænomen.

En af antologiens mange styrker er interviewene med skuespilleren Stina Ekblad, instruktørerne Kasper Holten og instruktøren Peter Langdal. De giver alle et indtryk af en kunstart i evig forandring og med en uforlignelig evne til at fortrylle tilskueren. Således udtaler Ekblad, at en skuespiller skal kunne spille alt lige fra en kvinde, en mand, en dreng til en pige. For Ekblad er skuespillerens arbejde queer. I interviewet med Holten kommer han ind på Don Giovanni som forførerskikkelse og sin egen opsætning af Mozarts stykke. Langdal berører en interessant diskussion omkring klassikere, og hvad man kan tillade sig, når man fortolker dem. 

Det er ikke kun interviewene, der giver antologien klangbund. Flere velresearchede artikler giver antologien både historisk spændvidde og intellektuel tyngde samt et lettere akademisk præg.

En af antologiens mest tankevækkende og udfordrende artikler er forfattet af Cand.mag. i teatervidenskab Ulla Kallenbach. Artiklen hedder "Fantasiens teaterhistorie", og den sammenfletter interessante åndshistoriske oplysninger om fantasi og indbildningskraft, der begge er forudsætninger og grundpiller i teatret. HVAD MED TEATERHISTORIEN? er samlet set en glimrende antologi, der elegant og klogt beviser, at teater eller teatervidenskab ikke blot er et ”hattedame fag", som det morsomt bemærkes i en artikel men nærmere en kunstart i et utal af gevandter.

(Gæsteanmelder: Niels Roe)