SHIRLEY OG HINDA

★★★★☆☆

Hinda på 84 og Shirley på 90 er i oprør. Finanskrisen har fået dem til at bekymre sig om fremtiden, og de føler sig magtesløse. Men det ønsker de ikke at være.

Håvard Bustnes er langt fra den eneste, der laver film om finanskrisens konsekvenser, men denne er anderledes, fordi vi her har med en aldersgruppe at gøre, som sjældent kommer til orde i en ungdomsfikseret medieverden.

SHIRLEY OG HINDA ("Two Raging Grannies") kan sine steder ligne en håndbog for begyndere i hvorfor krisen opstod og hvordan man kommer videre. Men fremfor alt viser den en afgrundsdyb afstand mellem konkrete befolkningsgrupper og de politiske/økomomiske magthavere.

Dertil kommer funklende portrætter af to gæve og meget forskellige oldinge, som ikke desto mindre elsker hinanden.

Resultatet bliver en lille charmerende film, der nok skal gøre lykke ude omkring i pensionistforeningerne. Men i lighed med oldemødrene håber man også, at budskabet når de yngre generationer.