HUMAN SCALE

★★★★☆☆

Andreas M. Dalsgaard har skabt en tankevækkende dokumentarfilm om verdens bystrukturer, der undergår en kæmpe forandring i disse tider.

Udgangspunktet er rådgivningsfirmaet Gehl Architects, og deres arbejde med at føje en menneskelig dimension til den byplanlægning, der et langt stykke af vejen dikteres af tal om motortrafikken.

Dalsgaard tager os med til bl.a. Kina, Australien, USA og Danmark, og som tilskuere bliver man opmærksom på, hvor vigtigt det er også at tænke på beboere og fodgængere i byområder, hvis byerne skal gennemgå en positiv udvikling og kunne håndtere en betydelig befolkningsvækst.

Nogle af præsentationerne forekommer rigeligt firkantede på grænsen til det demagogiske, og at Kina p.t. gennemgår en udvikling som Danmark gennemgik i 60erne er unægtelig en sandhed med modifikationer.

Men det ændrer heldigvis ikke ved, at HUMAN SCALE er stof til eftertanke for alle med interesse for global – og lokal – byudvikling.