KAPTAJNENS HJERTE

★★★★★☆

Den animerede dokumentarfilm FLUGT modtog hele tre Oscar-nomineringer tidligere på året, og kom i nogen grad ufriviligt til at skygge for en anden bemærkelsesværdig dansk film, der også mixede animationsteknikker med dokumentarisme på en fængslende vis.

Instruktøren Simon Bangs bedstefar var en helt. Allerede som barn drog hans bedstefar Knud til søs som skibsdreng. I et halvt århundrede sejlede Knud ovre det mest af kloden, og karrieren kulminerede som skibskaptajn.

Simon Bang udfordrer heltebegrebet og den danske samarbejdspolitik under anden verdenskrig, og vi stilles over for dilemmaet om, hvorvidt et menneske er helt eller skurk, når det både har sejlet med malm til den tyske våbenindustri og reddet jødiske bådflygtninge?

Knuds døtre bidrager med fine iagtagelser om den komplekse fader, Simon dukker også op flere steder, og filmen er illustreret med det rige materiale, som kaptajnen hjembragte fra sin rejser. At han elskede sin kone højt, fornemmer man klart, men også at han elskede havet – og i særdeleshed sit skib og sit mandskab endnu højere.

Det dokumentariske materiale indgår i en nærmest organisk helhed med tegningerne, og resulterer i en både kunstnerisk og underholdningsmæssig uhyre velfungerende film. Knuds livshistorie afspejler også den historiske udvikling, ikke mindst set fra kommandobroen af et skib.