THE SUPREME GENTLEMAN

★★★☆☆☆

Det er ejendommeligt, omend interessant at se Nanna Cecilie Bangs nye monolog i to vidt forskellige opsætninger inden for kort tid.

På Aarhus Teaters Studio-scene har skuespilleren Jacob Madsen Kvols får assistance af nogle eletroniske baggrundsprojektioner, der viser foruroligende email–udvekslinger og nærbilleder af ham selv.

Gavner Nathalie Mellbyes scenografi forestillingen? Ikke for alvor. Den version, man spillede på Betty Nansen Teaters nye balkonscene var uden baggrundsbilleder, og i al fald mere intens.

Når det er sagt, så får Jacob Madsen Kvols mere ud af teksten. Hans stemme synes at have flere farver og vi oplever i al fald flere facetter i Nanna Cecilie Bangs empatiske portræt af en uhyggelig internet-stakke. Han føler sig svigtet af kvinder, og udvikler aggressivitet mod dem, men vi aner, at der i virkeligheden ligger et stort selvhad til grund for hans ulykke.

Men omvendt så virkede portrættet på Betty Nansen Teatret mere overbevisende. Det er som om, at Jacob Madsen Kvols virtuose indsats baseret på Liv Helms iscenesættelse og ført til premiere af Nathalie Mellbye bliver en opvisning.

Måske fremstår Kvols næsten for sund og smilende til, at vi tror på ham som en potentiel farlig mand? Når man ser hans udgave, tænker man, at en god løbetur må kunne klare de værste problemer, men så let går det altså ikke – heller ikke i København.

Skulle man opleve teksten igen, burde det måske være Nanna Cecilie Bang selv, der spillede rollen? Hun har ved flere lejligheder vist, at hun har et grænsesøgende talent også som skuespiller, og måske vil det åbenbare endnu flere facetter i THE SUPREME GENTLEMAN.

(Michael Søby)