VENTESORG

★★★★☆☆

Efter ide og koncept af C:NTACTs chef Henrik Hartman har C:NTACT indgået et samarbejde med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune. Det er der kommet en smuk og afdæmpet forestilling ud om et vanskeligt emne ud af. Et emne, der sjældent behandles i dagblade og på tv, og endnu sjældnere i teatersammenhænge.

VENTESORG rammer ofte pårørende til mennesker, der har et langt sygdomsforløb foran sig uden tegn på bedring. På scenen i Edison, C:NTACTs hjem, møder vi en række kvinder, hvis mænd, søstre eller mødre er blevet ramt af Parkinson, Alzheimer og andre langvarige og tilsyneladende håbløse lidelser.

Anni, Soley, Linda, Merethe, Sibelle, Neel, Xenia, Ditte, Elizabeth og Karin beretter en række stærke personlige historier, og selvom de ikke er skuespillere, så ser og hører man smerten.

Inger Eilersen bør komplimenteres for sin lydhøre og sobre iscenesættelse, der tilmed giver plads til humoren – uden hvilken alt ville have være ubærligt.

Vi forlader Edison med respekt for de medvirkende kvinder, og forhåbentligt bedre rustet til at møde og forstå lignende udfordringer.

(Michael Søby)