HJERTET BRAST I TONER – med H.C. ANDERSEN i OPERAEN

Af Henrik Engelbrecht

Forlaget henrikengelbrecht.dk

★★★★★☆

Knap 16 kapitler og 500 sider kan lyde overvældende, men Henrik Engelbrechts HJERTET BRAST I TONER er en sand guldgrube af informationer. Både litterater og operaelskere vil fryde sig over dette udsøgte værk, som ikke bare rent fortællemæssigt er en fornøjelse, men som også prydes af relevante fotos, tegninger og malerier. Desuden er der aftryk af gamle programmer, der bidrager til følelsen af, at vi er til opera med H.C. Andersen.

Vor store diger sang selv i Operakoret på Det Kongelige Teater, indtil han blev fyret. Hans sidste operaforestilling var da også på Det Kongelige Teater, nemlig “Liden Kirsten”, hvor han tilmed selv havde bidraget til librettoen, omend opsætningen ikke vakte ikke hans begejstring.

H.C. Andersen nåede også at besøge en række af Europas førende kulturhovedstæder, hvor han med stor lyst både så Verdi og Wagner. Hans dagbøger, rejsebreve og operatekster vidner om et nært men bestemt ikke ukritisk forhold til Operamusikken og dens kunstnere. Vi hører også om hans betagelse af den svenske sangfugl Jenny Lind, men som Jens Andersen skrev i sin H.C. Andersen-biografi: ”Jenny Lind drog Andersen opefter mod idéverdenen, ikke nedefter mod sanseverden.”

HJERTET BRAST I TONER rummer en imponerende oversigt over, hvilke operaforestillinger H.C. Andersen så – og tilmed også om hvor og hvornår! Det store person- og værkindex gør endvidere bogen særdeles brugbar som opslagsværk. Så selvom målgruppen kan synes smal, bør man fryde sig over det grundige nørderi, der ligger til grund for dette pragtværk.

(Michael Søby)