SEARCHING FOR INGMAR BERGMAN

★★★★★☆

Tidligere på året var der dansk premiere på Jane Magnussons dokumentarfilm "Bergman – et år, et liv" – en på mange måder glimrende dokumentarfilm med udgangspunkt i nøgleåret 1957. Det var året, hvor "Det syvende sejl", et af Bergmans tidlige hovedværker blev undfanget og den film er også udgangspunktet i SEARCHING FOR INGMAR BERGMAN.

For det var i de tidlige 60ere under et ophold i nybølgens Paris, at Margarethe von Trotta så "Det syvende segl" og vidste, at hun ville blive instruktør. Det blev hun som bekendt og tilmed en af Tysklands største, hvilket også Ingmar Bergman bemærkede. Da han i sin alderdom blev bedt om at udforme en liste over film, der havde inspiret og imponerede ham, fremkom han med 11 film. Blandt titler af Chaplin, Fellini og Dreyer var også "De tyske søstre" af Margarethe von Trotta.

Derfor giver det god mening, at The Ingmar Bergman Foundation har bedt netop hende om at skabe en film om Bergman, og selvom man kan mene, at to dokumentarfilm om den samme mand på eet år, kan synes lige i overkanten, så er det bemærkelsesværdigt, hvor forskellige filmene er.

Måske fordi den svenske dokumentarfilm i højere grad var præget af særlige svenske forhold, mens Von Trotta synes at anlægge et større mere rummeligt perspektiv. Samtidig giver hun ikke indtryk af at ville lave den definitive film om Ingmar Bergman, men vælger i stedet en personlig vinkel, der bliver fodret af personlige interviews.

Liv Ullmann og Daniel Bergman er på det nærmeste fraværende i den svenske film, men bidrager her med deres opfattelse af instruktøren og privatpersonen Ingmar Bergman. Især privatpersonen Ingmar Bergmans manglende evner som fader koblet med hans eget gigantiske faderkompleks vendes ofte. Von Trotta taler også med yngre og ældre kolleger til Bergman, med den store manuskriptforfatter Jean-Claude Carrière og en række af de tyske kunstnere, der samarbejde med Bergman i forbindelse med den tyske del af karrieren.

Ligesom Bergman er Von Trotta vedblevet med at være filmisk nysgerrig. Bergman sluttede sig karriere af med afprøve den digitale filmkunst, som er så udbredt i dag, og Von Trotta har med SEARCHING FOR INGMAR BERGMAN skabt sin første dokumentarfilm. Den kan hun med rette være stolt af, fordi den er tydeligvis lavet med lige dele kyndighed og kærlighed. Vel at mærke en kærlighed, der favner alt.

Samtidig understreger filmen en samhørighed med Bergman. At dømme efter de sidste billeder af Von Trotta på Ingmar Bergmans elskede Fårö så fik de også ensomheden til fælles.