LUMIERE!

★★★★★★

Brødrende Louis og Auguste Lumière opfandt kinematografen og har siden indskrevet sig i filmhistorien som skaberne af verdens første film, "Arbejderne forlader fabrikken". Men som det fremgår af Thierry Frémauxs enestående dokumentarfilm LUMIERE, så hører de også blandt de største. For man kan vitterligt lære alt det væsentlige om filmmediet ved at iagtage nogle af de henved 1.400 film, som brødrene nåede at lægge navn til i perioden 1895-1935.

Thierry Frémaux (leder af Institut Lumière og programchef for filmfestivalen i Cannes) viser klip fra over 100 af disse film, og påpeger fine detaljer ved filmene, som udvider vores oplevelse. Vi lærer om brødrenes evne til at udnytte filmmediets visuelle muligheder via kameraindstillinger, beskæring, dybdeskarphed m.v., men også om deres humoristiske sans (et optog med 5000 brandmænd i Chicago, heraf kun fem uden overskæg!)

Thierry Frémaux påpeger, at den version vi kender af "Arbejderne forlader fabrikken" ikke er ren dokumentarisme (arbejderne er tydeligvis bevidste om kameraets placering), og måske ikke engang den første. De indspillede ofte den samme sekvens i flere versioner, og således ser vi også klip fra hele to andre versioner. I den ene indgår en hestevogn, og den skulle eftersigende være den allerførste film, som brødrene skabte.

Thierry Frémaux er ikke blot en glimrende fortæller, men har også tydeligvis en udsøgt æstetisk sans, og han holder også pauser i talestrømmen, så vi selv får lov til at nyde den næsten lyriske stemning, man også finder i flere af filmene. Vi kommer vidt omkring – ikke bare til Lyon, Marseille og Paris, men også Istanbul i Tyrkiet og Kyoto i Japan samt New York, USA.

Dermed får LUMIERE ikke blot filmhistorisk betydning, men også en kulturhistorisk værdi af de sjældne. Den bør blive obligatorisk på enhver skole og i ethvert bibliotek, men bør indtil videre nydes på det store lærred, hvor de utallige fine detaljer virkelig kommer til deres ret.