NÅR SAMFUNDET KNÆKKER

★★★★★☆

C:NTACT, der deler intimscene Edison med Betty Nansen Teatret, var blandt de første, der specialiserede sig i lade minoriteter af enhver art komme til udtryk i teatersammenhænge. Ikke gennem skuespillere, men ved at få hjælp til selv at præsentere deres personlige oplevelser i en dramatisk form.

NÅR SAMFUNDET KNÆKKER hører blandt de bedste af disse forestillinger, og er i iscenesat med både lydhørhed og musikalitet af Babak Vakili, så alle historier får vægt.

De 11 unge medvirkende har vidt forskellige baggrunde, men fælles for dem er, at de har følt sig svigtet af samfundet i afgørende øjeblikke i deres liv. Det kan være i form af manipulerende studievejledning eller groteske jobtilbud, selvmodsigende SU-regler eller kommunalt omsorgssvigt.

Een føler sig for urolig til at kunne tage en uddannelse, en anden får først konstateret ordblindhed, efter at han har forladt folkeskolen. En tredje opfatter sig selv som forræder i forhold til sin families kultur, fordi han i så høj har prøvet at blive dansk. En fjerde er handikappet i lighed med sine to børn, og kan end ikke få et job som gadefejer, fordi hun ingen uddannelse har.

Vi mærker, hvor ufleksible og til tider direkte umenneskelige samfundets regler kan være, og fremfor alt ser vi nogle unge, der har været igennem en del på hver deres måde, men som i det mindste nu bliver hørt og måske netop derfor udstråler håb for fremtiden.