HÅR PÅ DEN

★★☆☆☆☆

Tre gæve kvinder kaster sig bramfrit og på eget ansvar ud i en forestilling med denne hårrejsende titel. Det sker på Teater Grob, der sammen med teatergruppen Frit Fald søger at markere 100-året for kvinders stemmeret på larmende og løjerlig vis.

Vi præsenteres for tre uforfængelige skuespillerinder i frigear. De har af "Standardbureauet" får til opgave at konstruere en tidskapsel, som tegner billedet af vor tids moderne frigjorte kvinde. Med sig på scenen har de en kær lille campingvogn, der også kan fungere som underrkrop af en ikke ubetydelig størrelse.

Vi lytter tålmodigt til Özlem Saglanmaks indledende desperado-monolog, der snarere virker som terapi end teater, og håber at det i det mindste frigør noget i hendes eget temperament at sige så mange grove ord på een gang. Man forbløffes desuden over, hvor mange frastødende mænd som Tilde Maja Fredriksen kan hente frem fra sit indre, og noterer sig Patricia Schumanns uhæmmede (spille)lyst.

I passager kan forestillingen være underholdende nok, men desværre ender den med at blive lidt for belastende. Instruktøren Line Paulsen har dog ikke i tilstrækkelig grad fået styr på forestiillingen, og tekstmæssigt forekommer indholdet alt for ujævnt. Selvfølgelig vil der altid være besynderligt morsomme replikker som f.eks. "feminister ødelægger den gode stemning" i en tekst, som Line Mørkeby er medforfatter til (sammen med skuespillerne), men lidt struktur og substans i teksterne ville have været gavnligt.