LILLE REQUIEM OM KÆRLIGHED

★★★★★☆

Afgangsholdet fra skuespillerskolen i Århus er på velkomment gæstevisit på Betty Nansen Teatret med. Det sker med forestillingen LILLE REQUIEM OM KÆRLIGHED baseret på to stykker af Lars Nóren, som Thomas Müller har bearbejdet og iscenesat på fordelagtig vis.

Hele holdet har nemlig glæde af forestillingen. Ikke forstået på den måde, at de alle passer præcis til de roller, som de har fået, men snarere fordi at samtlige har fået roller, der åbner nye muligheder i talenterne end de umiddelbart indlysende.

Sara Hjort Ditlevsen er allerede en stjerne på film, og har også gjort god fyldest på mindre scener. Her åbenbarer hun en udstråling, der også kan bære på en stor scene. Hun kan dog med fordel arbejde videre med stemmen, så der er bund i den, selv når hun hæver tonelejet.

Mohamed Ali Osman har en velgørende ro på scenen, der er forudsætningen for at spille karakterroller af alvorlig såvel som komisk art. Høje Mikkel Becker Hilgart kan håndtere svær dialog som manden, der går fra kvinden, som ikke kan føde ham børn til en kvinde, han gør gravid, hvorefter hun vælger at få abort.

Fanny Louise Bernth åbenbarer et skønt kropssprog som højgravid ung kvinde, og Mathias Flint har som kæresten en herlig uortodoks spillestil og en frisk replik, der gør ham velegnet til et moderne repertoire.

Anna Nøhr Tolstrup formår selv i rollen som gold kvinde at bevare en vis sensualitet, som godt kunne finde mere vampede udtryk i andre sammenhænge. Og Marie Kristine Marschner kan som kvinden, der har mistet sin søn, sige mere med sit nøgne ansigt end ord. Som hendes mand finder Mathias Sprogøe Fletting nogle fine afdæmpede udtryk, der lover nuanceret skuespilkunst i fremtiden.

LILLE REQUIEM OM KÆRLIGHED bliver således en uhyre vellykket afgangsforestillling og et velkomment vindue til et kapabelt kuld skuespillertalenter.